Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach: „biznes” , „sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnych „zarządzanie różnorodnością”, „wolontariat pracowniczy”, „gospodarka w obiegu zamkniętym”, „ochrona klimatu”, „innowacje społeczne”.

Nabór zgłoszeń zakończono