banner nagrody

Zgłoś kandydata / kandydatkę do nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach: „biznes”, „sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnychzarządzanie różnorodnością”, „wolontariat pracowniczy”, „gospodarka w obiegu zamkniętym”, „ochrona klimatu”, „innowacje społeczne”.