banner nagrody

Jury konkursu

Maria Andrzejewska

Geograf z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert UN Environment Programme, zaangażowana w opracowanie Global Environment Outlook 6 (GEO-6) oraz World Environment Situation Room. Ekspert Komisji Europejskiej w tematyce związanej z dyrektywą INSPIRE. Inicjatorka Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” (2016), zrzeszającego prawie 70 partnerów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współtwórczyni Programu Climate Leadership (2019). Trzykrotnie wyróżniona Nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze. Na stanowisku dyrektora Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 2008 r.

Prof. AGH dr hab. inż. Paweł Bogacz

Profesor AGH na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, w swej znaczącej mierze związanych z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, która stanowi (obok inżynierii procesowej) jedną z dwóch podstawowych dziedzin jego działalności naukowej i dydaktycznej. W jej ramach zajmuje się on głównie kwestią realizacji wyzwań oraz specyfiki CSRu a także zrównoważonego rozwoju, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wytwórczych, głównie w branżach tzw. przemysłu ciężkiego. Szczególnie interesuje się tematyką budowy relacji przedsiębiorstw wytwórczych z ich interesariuszami, wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sprawiedliwą transformacją energetyczną Polski. Stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szymon Bujalski

Z urodzenia łodzianin. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzący stronę „dziennikarz dla klimatu” (20 000 obserwujących na Facebooku) i „Dziennikarz dla klimatu” (10 000 obserwujących na Instagramie). W zawodzie dziennikarza od 2008 r. Przez pierwsze lata pisał o sporcie, od kilku lat zaangażowany w tematykę zmiany klimatu, ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju miast i praw zwierząt. Jeździ komunikacją miejską, jest weganinem, nie kupuje ciuchów w sieciówkach. I żyje.
Obecnie pracuje nad książką, której tematyką będzie wpływ zmian klimatu na miasta i adaptacja do nich. Zostanie wydana w ramach cyklu “Miasto Szczęśliwe” przez wydawnictwo Wysoki Zamek.

Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Prezeska Zarządu FISE, doświadczona menedżerka, autorka i koordynatorka projektów społecznych, trenerka i mentorka, ekspertka w obszarze ekonomii społecznej, innowacji społecznych, współpracy międzysektorowej, CSR. Współtwórczyni Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, obecnie zasiada w jego Radzie. Członkini Zarządu REVES – Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej. Popularyzatorka przedsiębiorczości społecznej i mądrego CSR.

Paulina Górska

Eko aktywistka i jedna z najbardziej wpływowych eko influencerek w Polsce. Prężnie edukuje na Instagramie w profilu @eko.paulinagorska i innych profilach społecznościowych. Autorka bloga o tematyce ekologicznej www.paulinagorska.com. Wcześniej CEO jednej ze spółek grupy Wirtualna Polska. Eko ekspertka i pasjonatka CSR od kilkunastu lat zawodowo związana z mediami elektronicznymi.
Prowadziła wykłady dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na studiach podyplomowych kierunku CSR na Akademii L. Koźmińskiego. Prelegentka na konferencjach dotyczących zrównoważonego stylu życia. Doradza i prowadzi prezentacje edukacyjne o ekologicznej transformacji życia oraz w obszarze świadomości problemów ekologicznych na świecie dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji. Propaguje i promuje świadomą, odpowiedzialną konsumpcję, ograniczanie śmieci i życie #lesswaste. Mama dwóch córek, socjolożka, absolwentka UMK w Toruniu i podyplomowych studiów zrównoważonego rozwoju na ALK w Warszawie.

Jacqueline Kacprzak

Radca Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspertka w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (CSR/RBC). Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje Polskę w pracach Grupy Roboczej OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (OECD Working Party on Responsible Business Conduct). Od 2017 r. wchodzi w skład Biura tej Grupy.

Członek polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, którego zadaniem jest upowszechnianie standardów OECD w zakresie RBC oraz rozpatrywanie zawiadomień o potencjalnych naruszeniach przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz dużymi projektami w branży telekomunikacyjnej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technologii i zarządzania. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju, zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstw.

W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Finansów. Od 30 lipca 2019 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dagmara Krzesińska

Prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wcześniej przez kilkanaście lat w UPC Polska odpowiedzialna za reputację spółki oraz politykę CSR. Współpracuje z administracją jako ekspert m.in. z obszaru cyfryzacji, CSR i life-long learning oraz innowacji. Członek Rady Programowej SPRUC, EFNI, Komisji Ekspertów przy RPO oraz w latach 2017-2018 Rady Fundacji Aktywizacja. Realizowała wiele projektów nagradzanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach wolontariatu prowadzi projekt edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa nieletnich w sieci, jest wolontariuszką w SmbU.

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Doświadczony lider organizacji pozarządowych, koordynator projektów, szkoleniowiec, doradca. Ceni pracę z ludźmi i dla ludzi, profesjonalną, ale z misją. Lubi wyzwania i poszukiwanie nowych rozwiązań na rzecz trwałej i pozytywnej zmiany społecznej. W Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, działa na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, zachęca biznes do angażowania się w akcje społeczne, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Agata Miryn-Sienkiewicz

Entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Założycielka firmy szkoleniowo-konsultacyjnej Next Good Thing promującej wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Ukończyła kurs na temat gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy) w TU Delft we współpracy z Ellen MacArthur Foundation. Jest certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking. Inicjatorka i koordynatorka raportu „Odpady od nowa – jak radzimy sobie ze śmieciami i nieużywanymi rzeczami w naszych domach”.

Z wieloletnim doświadczeniem w marketingu agencyjnym (Agencja K2). W ostatnim czasie pracowała jako Marketing&Strategy Manager dla start-up’u z obszaru upcyklingu Deko Eko (dekoeko.com), gdzie w praktyce rozwijała cyrkularny model biznesowy. Pracowała szkoleniowo i warsztatowo między innymi z: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytutem Innowo. Współtworzyła kurs o projektowaniu cyrkularnym dla studiów magisterskich Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku.

dr Wojciech Szymalski

Dr Wojciech Szymalski jest ekspertem analitykiem w zakresie ochrony środowiska. W zakresie analizy specjalizuje się w tematyce zanieczyszczeń z transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko. W zakresie polityki jest specjalistą w zakresie polityki transportowej i klimatycznej oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Z wykształcenia jest doktorem Nauk o Ziemi. Studiował głównie w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim (2012), ale odbył także staże w Holandii (2002), Niemczech (2008) i USA (2016). Od 2004 roku pracował w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, gdzie inicjował i prowadził liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a 2014-2019 LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowaną Strategię Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku.

Marcin Tischner

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym. Poszukuje efektywnych sposobów na stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości żywności. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w ProVeg Polska, autor podcastu „Przyszłość. Żywność. Planeta” i współorganizator Targów Zero Waste. Swoje doświadczenia zdobywał przy licznych projektach m.in. dla Too Good To Go, IKEA Retail, SUSTAINERS, Ministerstwa Rozwoju, Lariche Community (w Kuala Lumpur) oraz jako alumn Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawakich. Od 29 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu