Rekrutacja

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest edukowanie i budowanie nowych kadr menedżerów, przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian. Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem, którzy chcą promować tą ideę w swoim środowisku lokalnym. Program odpowiada zapotrzebowaniu współczesnym wymogom rynku, ponieważ przygotowuje młodych ludzi nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do działania w określonym obszarze społecznym. Jest to szansa na bogate doświadczenie, niezapomniane przeżycia i trwałe kontakty.

Zanim wypełnisz

Przygotuj:

  • swoje CV w formacie pdf, nie większe niż 5MB
  • 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces. Akceptowane formaty: ppt, pptx, odp, pdf. Prezentacja nie może być większa niż 5MB.

Oba pliki muszą być załączone do formularza zgłoszeniowego, aby móc go wysłać.

Zapoznaj się z formularzem przed wypełnieniem, żeby wiedzieć jakich informacji oczekujemy.

Po przesłaniu formularza jego kopia zostanie ci przesłana na podany w nim adres e-mail.

Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przyjęcia aplikacji, prosimy o kontakt telefoniczny: Aleksandra Jelska (nr tel: 512 576 620, Liga Odpowiedzialnego Biznesu).

Zgłoszenie

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.