Rekrutacja

Zacznij przygodę ze zrównoważonym rozwojem! Rusza rekrutacja do 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

 

————————————————————————————————————————————-

 

 • Chcesz się rozwijać?
 • Jesteś studentem/ką (I lub II stopień) do 26 roku życia?
 • Interesujesz się CSR i chcesz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu?
 • Działasz (lub chcesz działać) przy dowolnej organizacji studenckiej?
 • Lubisz występować publicznie i chcesz doskonalić się w autoprezentacji?
 • Chcesz aktywnie budować swoją sieć networkingu?

Zostań Ambasadorem CSR!

Ambasadorzy:

 • biorą aktywny udział w projektach LOB
 • prowadzą warsztaty i prelekcje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
 • spotykają się z praktykami i teoretykami zawodowo zajmującymi się CSR
 • budują sieć zawodowego networkingu w świecie CSR i nie tylko
 • mają kontakt z osobami, które wprowadzały CSR na polski rynek
 • mają okazję spotkać się z twórcami polskich start up, których podstawą działań są zasady CSR
 • zdobywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy

Aby zgłosić się do programu:

1.Przygotuj aktualne CV

2.Przygotuj 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (w formacie ppt/pptx/odp/pdf).

3. Wypełnij  formularz online i dołącz przygotowane pliki

Istotne informacje

 • Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt (sergiej.podus@fob.org.pl, +48 697 679 706)
 • Ambasadorzy CSR wybierani są na rok akademicki 2021/2022.
 • W 18. edycji programu Ambasadorów CSR nie mogą brać udziału Alumni LOB.
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 • Dofinansowujemy koszty dojazdu na spotkania Ambasadorów CSR, zapewniamy nocleg (z soboty na niedzielę) i wyżywienie (dojazd dofinansowany w 50% przez LOB – druga klasa PKP z uwzględnieniem zniżek studenckich).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w listopadzie 2021 r.

Uczestnikom programu oferujemy:

 • bezpłatny udział w jedynym tak prestiżowym programie dot. CSR skierowanym do studentów i studentek w Polsce
 • bieżące informacje o praktykach/stażach w firmach wdrażających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
 • udział w licznych szkoleniach, warsztatach, projektach dotyczących CSR
 • kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich z całej Polski
 • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką CSR
 • szansę na płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu lub firmie partnerskiej LOB, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach FOB dla najaktywniejszych Ambasadorów CSR!

Do zadań Ambasadora należy:

 • uczestnictwo we wszystkich spotkaniach (warsztatach) przewidzianych w programie Ambasadorów CSR
 • promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w mediach społecznościowych
 • organizacja indywidualnego projektu edukacyjnego o CSR w swoim środowisku lokalnym (dowolna forma)
 • monitorowanie lokalnego rynku CSR
 • reprezentowanie LOB podczas wydarzeń dot. CSR w regionach

Terminy spotkań Ambasadorów CSR XVIII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

I spotkanie: 27-28 listopada, Warszawa

II spotkanie: 15-16 stycznia, online

III spotkanie: 5-6 marca, online

IV spotkanie: 2-3 kwietnia, Sopot

(organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkania)

Zgłoszenie

Rekrutacja odbywa się poprzez formularz online dostępny tutaj>>>

Opiekunowie i ścieżki edukacyjne XVIII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: BRIEF.PL, BRID by na:Temat, Gazeta.pl, IMM, PRoto, IREPSO, Odpowiedzialnybiznes.pl

W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonuje program Ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR, którego partnerem jest BNP Paribas Bank Polska.