Rekrutacja

Chcesz się rozwijać?

 • Jesteś studentem/ką (I lub II stopień) do 26 roku życia?
 • Interesujesz się CSR i chcesz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu?
 • Działasz (lub chcesz działać) przy dowolnej organizacji studenckiej?
 • Lubisz występować publicznie i chcesz doskonalić się w autoprezentacji?
 • Chcesz aktywnie budować swoją sieć networkingu?

Zostań Ambasadorem CSR! 

Ambasadorzy:

 • biorą aktywny udział w projektach LOB oraz wspierają jej partnerów
 • prowadzą warsztaty i prelekcje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
 • spotykają się z praktykami i teoretykami zawodowo zajmującymi się CSR
 • budują sieć zawodowego networkingu w świecie CSR i nie tylko
 • mają kontakt z osobami, które wprowadzały CSR na polski rynek
 • mają okazję spotkać się z twórcami polskich start up, których podstawą działań są zasady CSR
 • zdobywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy

Aby zgłosić się do programu

Komplet dokumentów prześlij do 15 stycznia 2019 roku na adres: milosz.marchlewicz@fob.org.pl

Istotne informacje

 • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w arkuszu kalkulacyjnym (np. w formacie xls nie w pdf!). Możesz skorzystać także z formularza online.
 • Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 627 18 71 (Miłosz Marchlewicz, Liga Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Ambasadorzy CSR wybierani są na rok akademicki 2018/2019.
 • W 15. edycji programu Ambasadorów CSR nie mogą brać udziału Alumni LOB.
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 • Dofinansowujemy koszty dojazdu na spotkania Ambasadorów CSR, zapewniamy nocleg (z soboty na niedzielę) i wyżywienie (dojazd dofinansowany w 50% przez LOB – druga klasa PKP z uwzględnieniem zniżek studenckich).
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 17 stycznia 2019 r.

Uczestnikom programu oferujemy:

 • bezpłatny udział w jedynym tak prestiżowym programie dot. CSR skierowanym do studentów i studentek w Polsce
 • bieżące informacje o praktykach/stażach w firmach wdrażających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
 • udział w licznych szkoleniach, warsztatach, projektach dotyczących CSR
 • kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich z całej Polski
 • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką CSR
 • szansę na płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu lub firmie partnerskiej LOB, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach FOB dla najaktywniejszych Ambasadorów CSR!

Do zadań Ambasadora należy:

 • uczestnictwo we wszystkich spotkaniach (warsztatach) przewidzianych w programie Ambasadorów CSR
 • przeprowadzenie 2-3 warsztatów na temat odpowiedzialnego biznesu w szkołach średnich w swoim regionie
 • organizacja indywidualnego projektu edukacyjnego o CSR w swoim środowisku lokalnym (dowolna forma)
 • monitorowanie lokalnego rynku CSR
 • reprezentowanie LOB podczas wydarzeń dot. CSR w regionach

Terminy spotkań Ambasadorów CSR XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

 • I spotkanie: 26-27 stycznia 2019 r.
 • II spotkanie: 6-7 kwietnia 2019 r.
 • III spotkanie: 25-26 maja 2019 r.
 • IV spotkanie: 22-23 czerwca 2019 r.

Opiekunowie i ścieżki edukacyjne XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

 

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XV edycji LOB: Bank BGŻ BNP Paribas, CCC, ERGO Hestia, Henkel Polska

Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni: kampaniespoleczne.pl, be.navigator, Eurostudent, studentnews.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Magazyn SEMESTR

Masz pytania? Napisz do Miłosza Marchlewicza, koordynatora programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu lub zadzwoń pod numer 22 627 18 71.