O programie

Szczegóły wkrótce o nowej odsłonie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu!

Cztery ścieżki edukacyjne

O CSR w Polsce można już mówić z wielu różnych perspektyw i na temat różnych jego obszarów. Profesjonalizacja społecznej odpowiedzialności biznesu znalazła również odzwierciedlenie w programie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w czterech głównych ścieżkach edukacyjnych. W 16. edycji edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu są to: kultura organizacyjna a CSR (CCC), komunikacja CSR (Henkel), zarządzanie a CSR (Bank BNP Paribas) oraz zarządzanie różnorodnością (ERGO Hestia)

Formuła programu

Istotnym elementem formuły programu jest fakt, że opiekunami ścieżek edukacyjnych są firmy z różnych branż. W minionej, XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu firma CCC zainaugurowała program Ambasadorów CSR tematem kultura organizacyjna a CSR. Tematyce komunikacja a CSR w kontekście CSR przyjrzeliśmy z firmą Henkel. Bank BNP Paribas podjął się wprowadzenia Ambasadorów Ligi w zarządzanie organizacją zgodne z normami społecznej odpowiedzialności, natomiast temat zrównoważonego rozwoju  został omówiony przez firmę Henkel Polska.

Od ponad 15 lat Ligę Odpowiedzialnego Biznesu tworzą aktywni, młodzi ludzie. To oni w każdej kolejnej edycji programu nieustannie podejmują nowe wyzwania edukowania swojego otoczenia akademickiego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2004 roku motywacją do stworzenia programu Ligi było zbudowanie świadomego pokolenia młodych ludzi. Cel był jeden – zainteresować i wypromować ideę CSR wśród polskich studentów. Dziś LOB jest jedynym tego typu bezpłatnym programem edukacyjnym w Polsce. Od początku działalności, Ambasadorzy LOB kierowali się zasadą – rozpowszechniać ideę CSR. W rezultacie historia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu to historia przyjaźni, nowatorskich projektów i pozytywnych zmian. Program odpowiada zapotrzebowaniu współczesnym wymogom rynku, ponieważ przygotowuje młodych ludzi nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do działania w określonym obszarze społecznym. Jest to szansa na bogate doświadczenie, niezapomniane przeżycia i trwałe kontakty.