Edycja 2022/2023

Program Ambasadorów CSR 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się w roku akademickim 2022/2023 roku i obejmie 6 zjazdów edukacyjnych: 3 w formie stacjonarnej i 3 w formie online. Program jest realizowany we współpracy z Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy opiekują się ścieżkami edukacyjnymi.

Strategicznym Partnerem tegorocznej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. W siedzibie Banku odbędzie się uroczysta inauguracja i zamknięcie Programu Ambasadorów CSR 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Część merytoryczna programu edukacyjnego obejmuje 3 zjazdy online poświęcone następującym ścieżkom tematycznym:

 • E (z ang. environmental – środowisko)
 • S (z ang. social responsibility – społeczna odpowiedzialność)
 • G (z ang. corporate governance – ład korporacyjny)

Schemat 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

Zainteresowany_a? Będziesz idealnym_ą Ambasadorem_ką CSR, jeśli: 

 • jesteś studentem_ką (I lub II stopień) do 26. roku życia,
 • chcesz się rozwijać,
 • interesujesz się CSR/ESG/sustainability i chcesz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu,
 • lubisz występować publicznie i chcesz doskonalić się w autoprezentacji i retoryce,
 • chcesz aktywnie budować swoją sieć networkingu,
 • używasz mediów społecznościowych do szerzenia wiedzy i poruszania społecznie i środowiskowo ważnych tematów.

Uczestnikom i uczestniczkom programu oferujemy:

 • bezpłatny udział w jedynym tak prestiżowym programie dot. CSR/ESG/sustainability skierowanym do studentów i studentek z całej Polski,
 • certyfikat potwierdzający udział w programie po jego zakończeniu,
 • udział w licznych szkoleniach, warsztatach, projektach prowadzonych przez najlepszych ekspertów i ekspertki z dziedziny zrównoważonego rozwoju biznesu,
 • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa i współorganizacji wydarzeń Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • bieżące informacje o praktykach/stażach w firmach wdrażających strategię zrównoważonego rozwoju i Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • szansę na udział w stażu organizowanym przez Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Aplikując do programu Ambasadorów CSR, zobowiązujesz się do:

 • uczestnictwa we wszystkich spotkaniach (warsztatach) przewidzianych w ramach zjazdów edukacyjnych (stacjonarnych w Warszawie i online),
 • promowania koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoich mediach społecznościowych,
 • monitorowania lokalnego rynku CSR,
 • reprezentowania LOB podczas wydarzeń dot. CSR w regionach i wsparcia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizowaniu projektów.

Aby zgłosić się do programu:

 1. Przygotuj swoje aktualne CV.
 2. Przygotuj 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (zawodowy, studencki, prywatny lub z obszaru wolontariatu).
 3. Wypełnij formularz rekrutacyjny online i dołącz przygotowane pliki.

Rekrutacja do edycji 2022/2023 rozpocznie się w październiku 2022 r.

Istotne informacje

 • Jeśli w ciągu trzech dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt z koordynatorem LOB – Sergiejem Podusem (sergiej.podus@fob.org.pl, +48 697 679 706)
 • Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wybierani są na rok akademicki 2022/2023.
 • W 19. edycji programu Ambasadorów CSR nie mogą brać udziału Alumni LOB.
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 • Dofinansowujemy koszty dojazdu na spotkania Ambasadorów CSR, zapewniamy nocleg (z soboty na niedzielę) i wyżywienie (dojazd dofinansowany w 50% przez LOB – druga klasa PKP z uwzględnieniem zniżek studenckich).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w listopadzie 2022 r.