Żak Bartosz

alumni

Udział w edycji 2016 - 2017

Uniwersytet Jagielloński

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem Wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ, a także aktywnym członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. Będąc jeszcze w liceum starałem się brać udział w projektach prospołecznych, takich jak między innymi: Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa, a także w akcji Szlachetna Paczka. Gama moich zainteresowań jest dość szeroka, począwszy od nauki języków obcych, poprzez wybrane zagadnienia prawa podatkowego, aż po ćwiczenia siłowe. Udział w Programie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, po pierwsze ze względu na możliwość zaczerpnięcia informacji od najlepszych w tej materii ekspertów, praktyków CSR. Kolejnym plusem jest fakt iż zaczerpniętą wiedzę będę mógł utrwalić, wykorzystać w praktyce, jak również propagować i przekazać w lokalnym środowisku, w ramach realizacji projektu.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.