Wioleta Rajtar

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studiuję ekonomię na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jestem członkiem Organizacji Studenckiej AIESEC Rzeszów, w której byłam koordynatorem projektu wymiany studenckiej, a aktualnie zajmuję się pozyskiwaniem partnerów finansowych.

Chciałam zostać Ambasadorką CSR, ponieważ uważam, że jest to idea, która może zmienić świat biznesu na lepszy. Jestem przekonana, że program Ambasadorów  CSR pozwoli mi zdobyć praktyczną wiedzę o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którą będę mogła wykorzystać w przyszłości.

CSR jest dla mnie pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy strategią przedsiębiorstwa, a szeroko pojmowanym społeczeństwem. Jest ideą, która mówi o tym, że przedsiębiorstwo nie dba tylko o własne cele, ale podejmując decyzje bierze pod uwagę swoich interesariuszy.

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, a moim hobby są skoki wzwyż, ponieważ kiedyś tę dyscyplinę sportu trenowałam.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.