Stasik Joanna

alumni

Udział w edycji 2016 - 2017

Uniwersytet Szczeciński

Jestem studentką pedagogiki i zdrowia publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim oraz absolwentką dietetyki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Obecnie działam w Kole Naukowym „Promotorzy zdrowia”. Oprócz tego jestem w różnych organizacjach, co pozwala mi na ciągły rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Interesuję się szczególnie działaniami, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji osób, które potrzebują pomocy. Jeżeli znajdę czas to staram się go spędzać w gronie najbliższych osób. Lubię filmy dokumentalne, czasem nawet pójdę biegać. Odpowiedzialny biznes to świadomość konsekwencji działań oraz decyzji, które mają wpływ na pracowników, gospodarkę oraz społeczeństwo. To również umiejętność spostrzegania czynników wpływających na biznes.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.