Patynowska Maria

alumni

Udział w edycji 2017 - 2018

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Studiuję zarządzanie na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W życiu kieruję się zasadą, by nie marnować żadnej szansy. Dlatego rozwijam swoje zainteresowania działając w zarządzie Koła Naukowego „Audytor” oraz podejmując działania jako wolontariusz przy różnych eventach. Interesuję się organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń, a szczególnie przyjęć weselnych. Wolne chwile chętnie spędzam z przyjaciółmi poznając lepiej naszą kulturę i sztukę. Lubię muzea, książki i wycieczki krajoznawcze.

Dla mnie odpowiedzialny biznes to takie działanie przedsiębiorstwa, które nie ogranicza się tylko do finansowych aspektów, ale zwraca uwagę na konsekwencje prowadzonych interesów, takich jak wpływ na odbiorców, środowisko społeczne i przyrodnicze oraz potrzeby pracowników. To świadome planowanie i zarządzanie dobrami wspierające rozwój własny, poszczególnych sektorów, a w konsekwencji państwa i każdego obywatela.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.