Patrycja Michalec

alumni

Udział w edycji 2009 - 2010

studiuje Zarządzanie oraz Biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej

Jestem Ambasadorką CSR ponieważ …

… chce zaszczepić wśród studentów Politechniki ideę Odpowiedzialnego Biznesu. Wielu absolwentów zasiada na wysokich stanowiskach bądź zakłada własne firmy i ważnym jest aby czuli się odpowiedzialni i znali środowisko CSR. Dodatkowo chciałabym pogłębić swoją wiedzę na ten temat by móc mądrze i świadomie przekazywać ją dalej.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… świadome prowadzenie działań mających na celu dobro nie tylko firmy ale również innych oraz środowiska. To dbanie o lepszą przyszłość nie tylko dla nas ale także naszych następców. Odpowiedzialny biznes to również mądre postępowanie zgodnie z zasadami etyki. 

Pracowitość, cierpliwość, umiejętność pracy w grupie oraz dobra organizacja pracy, otwartość i umiejętność  szybkiego nawiązywania kontaktów z ludźmi to wyróżnia Patrycję. Jako Ambasador CSR chce poszerzyć swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu oraz zdobyć doświadczenie, które zaowocuje w jej przyszłej pracy zawodowej. 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.