Natalia Sapieżyńska

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie w Białymstoku.

Studiuję ekonomię i międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie w Białymstoku.

Swoją przygodę jako Ambasadorka CSR rozpoczęłam, ponieważ jest to szansa na rozwój, pogłębianie wiedzy na temat CSRu, by móc dzielić się nią z innymi, a także niesamowita okazja by spotkać się z praktykami oraz nawiązać kontakty z ciekawymi ludźmi.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie filozofia postępowania, dobre praktyki, dzięki którym dbamy o lepsze dziś i jutro, biznes współgrający z otoczeniem.

Działam w Studenckim Kole Menedżerów, chętnie włączam się w działania wolontariacie. Moimi największymi pasjami są podróże i taniec. 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.