Mateusz Rosół

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

student socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Jestem Ambasadorem CSR, ponieważ …..

… jest to prestiż, możliwość rozwoju i nawiązania znajomości z przyszłością.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… szansa na wykorzystanie moich umiejętności dla dobrej sprawy. A także dziedzina, którą warto rozwijać i promować wśród ludzi, przedsiębiorców i NGO-sów.

 Mateusz jest ciekawy świata, aktywnie działa w trzecim sektorze na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zdobył doświadczenie podczas wolontariatu w Grecji, uczy się też języka greckiego. Jego pasją jest budownictwo naturalne. Jest też młodszym ratownikiem WOPR oraz trenuje wioślarstwo.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.