Mateusz Kucza

alumni

Udział w edycji 2010 - 2011

student kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie

Jestem Ambasadorem CSR ponieważ …

… chcę poszerzyć swoją wiedzę na temat CSR, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności, a poprzez swoje działania chcę uświadomić ludzi że cel nie zawsze uświęca środki, a trwałe zmiany buduje się najlepiej przez działania społecznie odpowiedzialne.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… szansa dla firmy by stać się częścią społeczeństwa,  zyskać jego zaufanie i wspólnie z nim budować otaczająca  rzeczywistość. Kapitał jakim jest zaufanie społeczne jest najtrwalszą drogą do sukcesu. 

Mateusz jest niezwykle dobrze zorganizowany, jak mówi umie uczyć się na błędach, jest bardzo kreatywny i komunikatywny. W CSR widzi przede wszystkim  ogromną szansą do rozwoju społecznego.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.