Marta Zielińska

alumni

Udział w edycji 2009 - 2010

Jestem Ambasadorką CSR ponieważ …

… chciałabym sobie i innym przybliżyć wiedzę na temat CSR, gdyż jeszcze zdecydowanie za mało o tym wiemy,a poza tym jest to również kolejna okazja, aby sprawdzić siebie.

  Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… działania, których potrzeby nie do końca mamy świadomość, a naprawdę warto się im bliżej przyjrzeć – przede wszystkim ze względu na to, żeby każdemu z nas dobrze się żyło w tym wielkim świecie. 

 Marty mocną stroną jest organizacja i dobra komunikacja, ma doświadczenie w prowadzeniu spotkań. Chce wykorzystać swoje umiejętności pozyskane podczas pracy w organizacjach oraz nabyte w trakcie szkoleń w swojej pracy jako Ambasadorka CSR

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.