Marta Stańczyk

alumni

Udział w edycji 2009 - 2010

studiuje Socjologie i Filologie Rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jestem Ambasadorką CSR ponieważ …

… widzę, że dla większości społeczeństwa odpowiedzialny biznes jest  koncepcją zupełnie obcą. Chcę zaznajomić z nią jak najwięcej młodych ludzi i uświadomić im, że ich wpływ na CSR-ową politykę przedsiębiorstw zaczyna się już od decyzji podejmowanych przy codziennych zakupach produktów i usług.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… w pierwszej kolejności sama odpowiedzialność jako uświadomienie sobie własnych działań i ich efektów, wartość ceniona i szanowana w każdej sytuacji. W warunkach biznesowych wdrażanie strategii CSR przez przedsiębiorstwo jest świadectwem poważnego podejścia do interesariuszy.

 Marta lubi działać, odnajduje się świetnie w roli przywódcy, umie delegować zadania tak, aby każdy ze współpracowników zajmował się dziedziną, w której jest najlepszy. Sama zaś podczas współpracy liczy na obopólne korzyści, gdyż lubi zarówno dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak i czerpać od innych. 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.