Magda Andrejczuk

alumni

Udział w edycji 2007 - 2008

Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet w Białymstoku

Jestem liderką LOB, ponieważ…

… chcę włożyć swoją cegiełkę w budowaniu lepszej rzeczywistości.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie…

… dużo więcej niż strategia prowadzenia firmy. CSR to styl życia, filozofia, ważny aspekt mojego życia.

Mój zespół jest jak…

…drużyna piłkarska, ponieważ każdy pełni ważną funkcję, wszyscy są niezastąpieni, wspieramy siebie na wzajem i mamy wspólny cel (strzelić niejedną bramkę).

 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.