Łukasz Janiszewski

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

student ekobiznesu oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, a także kierunku budownictwo na Politechnice Łódzkiej w Łodzi

Jestem Ambasadorem CSR, ponieważ …..

… jest to możliwość przekazanie studentom waznych kwestii w dziedzienie prowadzenia biznesu w zgodzie ze społeczeństwem. Przedsiębiorstwa nie są odseparowane od rzeczywistości, a więc nie powinny skupiać się wyłącznie na osiągnaniu zysków. Pełnienie funkcji Ambasadora pomoże również nawiązać kontakty, dzięki którym w przyszłości będę mógł skuteczniej stosować zasady CSR we własnym biznesie.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… sposób na pokazanie ludziom, że nie tylko pieniądze są istotne, ale również relacje pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

 Łukasz działa w SKN „Progress”, zajmuje się też wyczynowo wspinaczką sportową. Lubi sporty ekstremalne (wspinaczkę, skoki spadochronowe, żeglarstwo), ale też podróże – szczególnie turystykę górską.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.