Lewicka Magdalena

alumni

Udział w edycji 2017 - 2018

Szkoła Główna Handlowa

Jestem studentką V roku SGH na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne ze specjalizacją badania marketingowe. W wolnych chwilach szyję i oglądam czarno-białe filmy, interesuje mnie również kultura włoska. Na uczelni działam w projekcie należącym do samorządu SGH: Kultura Dla Studenta SGH.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie szacunek dla drugiego człowieka, przyrody i ekologii. Każdą działalność gospodarczą musimy wiązać z oddziaływaniem na środowisko i ludzi – dążąc do sukcesu i zysków często o tym zapominamy. Powinniśmy rozwijać w sobie wrażliwość i świadomość bycia częścią społeczeństwa.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.