Kulesza Kornelia

alumni

Udział w edycji 2017 - 2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jestem studentką zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uwielbiam moją uczelnię, ponieważ przez ostatnie 4 lata dzięki niej miałam naprawdę wiele okazji na poznanie wspaniałych ludzi i przeżycie najlepszych chwil w moim życiu. W trakcie studiów angażowałam się w wolontariat, ponadto działałam w Parlamencie Studenckim, a przez rok piastowałam funkcję przewodniczącej swojego domu studenckiego. W wolnym czasie staram się jak najwięcej podróżować – zwiedziłam już wiele państw, głównie przemieszczając się autostopem.

CSR to dla mnie przede wszystkim koncepcja zarządzania, dzięki której organizacje korzystając ze swojego wpływu na otoczenie mogą zrobić coś pożytecznego dla świata.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.