Krieger Dawid

alumni

Udział w edycji 2016 - 2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studiuję Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Jestem członkiem działu HR w organizacji studenckiej Studenckie Forum Business Centre Club. Prócz tego piastuję stanowisko koordynatora poznańskiej edycji projektu „XIV Festiwal BOSS” – cyklu szkoleń biznesowych dla studentów. Dodatkowo realizuję się w wolontariacie od 5 lat jako instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego. Obecnie działam w zespole wojewódzkim zajmującym się programem i metodyką pracy grup młodzieżowych. Prywatnie gadżetomaniak, pasjonat wędrówek górskich z niecodziennym gustem muzycznym.

Dla mnie odpowiedzialny biznes to taki, który działa w sposób przemyślany i spójny. Podnosi swoją wartość w swoim otoczeniu poprzez angażowanie się w życie społeczne, rozwój swoich pracowników oraz dbaniem o środowisko naturalne. Według mnie jest to bardzo ważny proces, ponieważ doprowadzaja nas do integracji społeczeństwa i budowania społecznej współpracy.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.