Klaudia Masoń

alumni

Udział w edycji 2013 - 2014

Jest studentką V roku Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Kiedy pierwszy raz dowiedziałam się o idei społecznej odpowiedzialności biznesu nie byłam pewna, czy w naszym kraju zjawisko, jakim jest CSR ma szansę zakorzenić się i rozwinąć.

Dziś jestem przekonana, że tak. Otwarcie się na filozofię CSR to wielka szansa dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie doprowadzić do realnych zmian – zarówno na krajowym, jak i światowym rynku, właśnie poprzez zaszczepianie idei odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

Warto być społecznie odpowiedzialnym, bo poprzez troskę o społeczeństwo i dbałość o środowisko w prowadzonym biznesie zyskujemy zdecydowanie więcej – dla siebie i przyszłych pokoleń. Wierzę, że dzisiejsze dobrowolne przyjmowanie długofalowej strategii CSR, w nieodległej przyszłości stanie się normą.

Poza studiowaniem prawa poświęcam się wielu zajęciom, które nie pozwalają mi się nudzić, dając przy tym maksimum satysfakcji. Na co dzień pracuję w Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Działam w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa. Jestem też wolontariuszką Fundacji Court Watch Polska, w której działam jako obserwator sądów. Na wielu płaszczyznach mojej działalności zajmuję się PRem, mogę powiedzieć, że to mój „konik” i bardzo czuję bluesa w tym temacie. Poza tym mam słabość do muzyki, zwłaszcza bałkańskiej. Kocham kino, podróże i narty. W wolnym czasie rysuję. Uwielbiam pracę z inspirującymi ludźmi!

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.