Katarzyna Lewandowska

alumni

Udział w edycji 2014 - 2015

Studentka III roku kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 Studiuje Zarządzanie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jestem Przewodniczącą Międzywydziałowego Koła Naukowe „EuroProjekt” i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Wraz z kołem naukowym organizujemy wydarzenia, które promują przedsiębiorczość, a także społeczną odpowiedzialność biznesu. Stworzyliśmy również już dwukrotnie „Bajkową Bydgoszcz”, imprezę plenerową dla dzieci i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka.

Mam to szczęście, że należę do osób, których studia pomagają rozwijać ich pasję i zainteresowania, którymi są marketing, reklama, PR, psychologia biznesu i CSR. CSR łączy dla mnie wszystko czym chciałabym się kierować przyszłości prowadząc własną firmę. Uważam, że każde przedsiębiorstwo nie powinno się skupiać tylko na tym aby maksymalizować własny zysk ale również na tym aby świadomie wywierać wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.