Karolina Oziemczuk

alumni

Udział w edycji 2014 - 2015

Studentką IV roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Obecnie jestem absolwentką Zarządzania (studia I stopnia) oraz studentką IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Działam w Radzie Studentów KUL, Wolontariacie Uniwersyteckim KUL, Kole Naukowym Prawa w biznesie.

Biorę udział w licznych wolontariatach, gdzie wspieram prace związane z logistyką i marketingiem. Moją pasją jest psychologia, a zwłaszcza psychologia pozytywna oraz psychologia sportu. Biorę także udział w wolontariatach sportowych (m.in. UEFA EURO 2012).

Zważywszy na moje wartości oraz światopogląd, tematyka CSR jest mi bardzo bliska. Dla mnie odpowiedzialny biznes, to jedyny odpowiedni biznes. Uwielbiam pomagać innym, a moje motto życiowe brzmi: „Jeśli Twoje serce potrafi w to uwierzyć, a rozum potrafi to pojąć – możesz to osiągnąć.”

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.