Karolina Narloch

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

studentka zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Jestem Ambasadorką CSR, ponieważ …..

… idea biznesu odpowiedzialnego społecznie towarzyszy mi już od kilku lat. Jestem przekonana, że udział w programie Ambasadorów pomoże mi poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu CSR i umożliwi mi dzielenie się nią z innymi osobami. Wierzę, że jest to doskonała szansa na poznanie ludzi z branży, którzy poprzez swoje zaangażowanie i aktywność, podpowiedzą mi, jak postępować, aby osiągnąć balans pomiędzy efektywnością firmy a interesem społecznym.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… troska o dobro ludzi w organizacji. To rozważne decyzje podejmowane w oparciu o budowanie zdrowych relacji między biznesem a interesariuszami. To dążenie organizacji do osiągnięcia sukcesu przy równoczesnym poszanowaniu prawa, etyki i społeczeństwa.

 Karolina jest członkinią Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Ratownictwa Medycznego, studiowała m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.