Kantor Angelika

alumni

Udział w edycji 2017 - 2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Absolwentka wydziału ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie studentka wydziału zarządzania na tej samej uczelni na studiach magisterskich. Członek pionu PR&Marketing w organizacji Studenckie Forum Business Centre Club Region Katowice. Od 2017 roku wolontariusz w Medialab Katowice. Uczestniczyłam między innymi w badaniu w ramach europejskiego projektu Shared Cities. Interesuję się tematyką zrównoważonego rozwoju oraz marketingiem. W wolnym czasie czytam komiksy oraz gram w gry planszowe oraz sesje rpg. Moją pasją jest również sport. CSR jest dla mnie szerszym spojrzeniem na biznes, w ramach którego przedsiębiorstwo uwzględnia nie tylko rachunek finansowy ale i społeczny. Jest to szereg długofalowych działań, który pozwala na wprowadzanie etyki do biznesu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.