Ilona Świąder

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

studentka ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej w Warszawie

Jestem Ambasadorką CSR, ponieważ …..

… pragnę promować CSR w swoim otoczeniu oraz pogłębić wiedzę na jego temat. Chciałabym mieć możliwość poznania poglądów innych ludzi na CSR, a także zobaczyć jak w praktyce wygląda idea odpowiedzialnego biznesu w wybranych przedsiębiorstwach.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… działania przedsiębiorstw, których celem jest osiąganie wysokich zysków, ale tylko pod warunkiem jednoczesnego poszanowania środowiska naturalnego (racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, minimalizacja zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska), jak i poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo (zapewnienie godnych warunków pracy dla pracowników, wytwarzanie produktu z myślą o bezpieczeństwie konsumenta, jak i opieka nad społecznością lokalną. 

Ilona interesuje się wszystkim co ma związek z ochroną środowiska, ale prywatnie znajduje też czas na taniec, pływanie, czytanie i chodzenie do kina.

 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.