Hudak Rafał

alumni

Udział w edycji 2016 - 2017

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

Jestem studentem V roku Prawa oraz III roku Europeistyki na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Od początku studiów działam przy różnych organizacjach studenckich włączając się w inicjatywy, które uważam za słuszne i wartościowe. Uwielbiam spotykać ludzi, dzięki którym poszerzam swoje horyzonty. Śledzę bieżące wydarzenia polityczne i sporo pływam.

W dobrze zaplanowanej strategii CSR widzę przyszłość i możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnej.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie przemyślane działania, w których dodatni wynik finansowy jest powiązany z zyskiem społecznym. To prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, gdzie potrzeby każdej ze stron są brane pod uwagę.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.