Hubala Patryk

alumni

Udział w edycji 2017 - 2018

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ze specjalnością PR i Branding na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie zbierał w studenckim kole naukowym Under Construction PR, gdzie zrealizował m.in. kampanię społeczną „Świadomie o Atomie”, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez PGE w 2015 roku. Obecnie pracuje jako asystent ds. komunikacji marketingowej w firmie FMCG FRoSTA w Bydgoszczy, która angażuje się w działalność CSR na rzecz ochrony środowiska.

Entuzjasta zrównoważonego rozwoju; CSR traktuje jako niezbędny program dla firm, które chcą być postrzegane jako godne zaufania przez klientów oraz interesariuszy. Według niego, społeczna odpowiedzialność biznesu ma realny wpływ na poprawę warunków środowiskowo-społecznych i, co najważniejsze, podnosi etykę pracy w biznesie.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.