Grzegorz Krupnik

alumni

Udział w edycji 2006 - 2007

AIESEC AE Kraków

Jestem wzorcowym liderem bo…

stawiam się w swoim życiu udoskonalać swoje słabe strony. Bycie liderem to nie tylko rozwój zawodowy ale i osobisty. Co więcej, spoczywa na mnie obowiązek pomocy w rozwoju osób z którymi współpracuję w projekcie. Sztuka ta nie jest prosta i czasami zdarzają się potknięcia jednak dążenie do eliminacji wad jest drogą, którą uważam za słuszną

Odpowiedzialny Biznes to dla mnie…

odpowiedź świata biznesu na oczekiwania społeczeństwa. Pracownicy, zwykli ludzie nie zawsze działają kierując się tylko i wyłącznie orientacją na zysk w wymiarze finansowym. Częsta krytyka takiej postawy firm spowodowała ewolucje strategii wielu przedsiębiorstw. Firmy stając się „bardziej ludzkie” tworzą wartość dodaną co owocuje korzyściami dla społeczeństwa.

Mój zespół jest jak…

Pajęczyna, ponieważ na początku tworzenia się projektu powstają relację międzyludzkie niczym cienki nici. Jednak wraz ze wzrostem integracji i pracy nad oraz wewnątrz zespołu te nici stają się coraz bardziej mocniejsze i potrafimy przetrwać niejedną próbę współpracując razem – wspólnie jesteśmy silniejsi.

 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.