Ewelina Gawryluk

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka trzeciego roku finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Studiuję już trzeci rok w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  na kierunku finanse i rachunkowość, a specjalność którą realizuję to finanse przedsiębiorstw.

Od kilku lat łącze moje zainteresowania z CSR i zrównoważonym rozwojem. Od początku studiów aktywnie działam w Studenckim Kole Naukowym Zrównoważonego Rozwoju -oikos Warszawa, który jest oddziałem międzynarodowej organizacji oikos, skupiającej studentów z całego świata zainteresowanych ideą społecznej odpowiedzialności.

Chciałam zostać Ambasadorką CSR, ponieważ uważam, że LOB daje ogromne możliwości rozwoju osobistego w dziedzinie, która mnie interesuje i z którą wiążę moją przyszłość. Udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych stwarza okazję do zapoznania się z teoretyczną, a co ważniejsze, z praktyczną stroną CSRu. Jest to także niepowtarzalna okazja poznania kreatywnych i ambitnych ludzi, z którymi mam wspólne zainteresowania i w przyszłości możemy wspólnie zorganizować wiele ciekawych i istotnych projektów.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie jedyny i słuszny sposób zarządzania firmą, który stawia na poszanowanie interesariuszy oraz wykazuje troskę o środowisko. Łączy wartości, które powinny być powszechnie stosowane w firmach. To biznes, który za swój cel zakłada coś więcej niż tylko pomnażanie kapitału.

Jestem wielką pasjonatką podróżowania autostopem przez nieznane krainy.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.