Dominika Grzegorczyk

alumni

Udział w edycji 2013 - 2014

Studentka Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Studiuję Psychologię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Udział w Programie Ambasadorów CSR jest doskonałym sposobem na pogłębianie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, autoprezentacji, prowadzenia szkoleń i warsztatów, związanych ze społeczeństwem lokalnym. Jest to także ogromna szansa na sprawdzenie własnych możliwości oraz poznanie nowych ludzi.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie motto, które powinno przyświecać wszystkim, którzy w różnym zakresie i na różne sposoby swoją działalnością wywierają wpływ na społeczeństwo. O odpowiedzialnym biznesie powinno się częściej mówić, ponieważ nie każdy o nim słyszał. Zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zakładając przedsiębiorstwa, chcą wpływać na innych swoim postępowaniem.

Należę do Koła Naukowego Psychologów, które działa przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Jestem wolontariuszką, angażującą się w wiele programów i inicjatyw. Uwielbiam grać w siatkówkę i piłkę nożną. Staram się z uśmiechem podchodzić do życia :)

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.