Dawid Ryczek

alumni

Udział w edycji 2008 - 2009

student Logistyki na Uniwersytecie Łódzkim

Jestem Ambasadorem CSR ponieważ … 

… swoją postawą i działaniami, chciałbym wywołać zainteresowanie społeczeństwa odpowiedzialnym biznesem.

Odpowiedzialny Biznes to dla mnie … 

… oparty na zasadach dialogu społecznego, etyki i szacunku dla środowiska naturalnego, sposób prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dawid umiejętność w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych łączy z otwartością na ludzi i chęcią niesienia pomocy w grupie. Chciałby poznać CSR od strony praktycznej, doskonalić i pogłębiać swoja wiedzę z tej dziedziny, aby przyczynić się do rozpowszechnienia idei CSR w swoim środowisku oraz wywołać zainteresowanie tym tematem wśród innych.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.