Darek Łoniewski

alumni

Udział w edycji 2007 - 2008

ESTIEM – European STudents of Industrial Engineering and Management, Grupa Lokalna Warszawa, Politechnika Warszawska

Jestem Liderem LOB, ponieważ…

… uważam, że zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest interesującą, wartą uwagi dziedziną. Odkryłem, że rzesze młodych ludzi nie miały do czynienia z tym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego czuje, że moim obowiązkiem jest przybliżenie im tego tematu, aby jak najwcześniej mogli nabrać „zdrowych” nawyków.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie…

…recepta na stworzenie właściwych relacji między przedsiębiorstwami, a społeczeństwem, a jednocześnie jedyna droga do osiągnięcia równowagi na tym polu.

Mój zespół jest jak…

młode drzewo, ponieważ szybko zapuszcza korzenie, zapewniając sobie stały grunt w nowym otoczeniu, sukcesywnie rozwija się, czerpiąc ze środowiska, w którym żyje, świetnie przystosowuje się do zmian pogody, żeby w końcu wydać piękne owoce i przekazać je innym, na znak zwieńczenia swojej egzystencji.

 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.