Aneta Piszczała

alumni

Udział w edycji 2007 - 2008

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty", Poznań

Jestem liderem LOB ponieważ…

… wierzę, że propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu to właściwy krok w budowaniu bardziej przyjaznej rzeczywistości dla wszystkich…

Odpowiedzialny biznes to dla mnie….

… równowaga pomiędzy braniem dla siebie i dawaniem innym, co wyrażamy zużywając nasze wspólne (ziemskie) zasoby w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny.
Mój zespół jest jak…

… jeden organizm złożony z wielu komórek – każda jest ważna, ma swoje zadanie do spełnienia i swoją pracą wpływa na funkcjonowanie systemu.

 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.