Aleksandra Nowak

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka gospodarki i zarządzania publicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Studiuję na V roku gospodarkę i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Postanowiłam zaangażować się w program Ambasadorstwa CSR, ponieważ chcę jak najbardziej poszerzyć moją wiedzę na temat CSR nie tylko od strony teoretycznej. Uczestnictwo w LOB daje okazję do poznania praktyków CSR, którzy mają z nim do czynienia na co dzień. Dzięki realizacji zadań Ambasadorki CSR, zdobędę nowe umiejętności, które z pewnością zaprocentują w przyszłej karierze.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie ludzka strona biznesu. Uświadomienie sobie, że przedsiębiorstwa i biznes są tworzone przez ludzi, jest od nich zależny i to im przede wszystkim służy.

Od trzech lat jestem wolontariuszką programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI stworzonego przed Stowarzyszenie WIOSNA.  W AKADEMII jestem również Asystentem ds. promocji w regionie Katowice-Sosnowiec.

 W wolnym czasie pochłaniam kolejne książki, uczę się języka migowego i staram się zagłębić tajniki maszyny do szycia.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.