banner-www-bez-linku

Finaliści projektu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”

Kolejność alfabetyczna

Akcja edukacyjna Energia dla Seniora

TAURON Polska Energia S.A.

Inicjatywa edukowania klientów w wieku senioralnym powstała w odpowiedzi na potrzeby runku. Coraz więcej bowiem spraw, które trafiają do Zespołu Rzecznika Praw Klienta działającego w TAURONIE dotyczy klientów w starszym wieku, którzy podpisali niechcianą umowę na sprzedaż energii. W tym projekcie firma TAURON Polska Energia stara się przełożyć trudny język energetyki – na język, jakim jej klienci posługują się na co dzień. Celem akcji jest uświadomienie klientom: jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umowy sprzedażowej; jak rozmawiać z handlowcem oferującym energię (o co pytać, jakich dokumentów żądać itp.); jakie są prawa klienta na rynku energii (ten panel prowadzi ekspert – rzecznik konsumentów); co klient musi wiedzieć o rynku energii, aby być jego świadomym uczestnikiem.

Bezpiecznie Tu i Tam

Orange Polska

Kiedy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji w internecie, od 54 % do nawet 68 % dzieci nie wie, co powinno zrobić w takiej sytuacji. W odpowiedzi na ten problem powstał program „Bezpiecznie Tu i Tam” Orange Polska. W jego ramach wystartował serwis internetowy www.sieciaki.pl oraz serwis dla przedszkolaków necio.pl. Opracowane zostały scenariusze zajęć edukacyjnych oraz komplet materiałów edukacyjnych, które dystrybuowane są wśród nauczycieli szkół w całej Polsce. Wersje elektroniczne wszystkich materiałów dostępne są on-line. Efektem działań tej inicjatywy jest również nowatorska, bezpłatna platforma e-learningowa zawierająca szkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z internetu w formie interaktywnych kursów. Program w obecnej formie został uruchomiony w 2015 roku, ale obejmuje działania realizowane nieprzerwanie od 2004 roku.

Kluby Sportowe Orange

Orange Polska

Orange Polska realizuje program Kluby Sportowe Orange, który promuje aktywność fizyczną i uczy dzieci zdrowego trybu życia. W ramach współpracy z wybranymi do programu 100 klubami, Orange wyposażył je w profesjonalny sprzęt sportowy i zapewnia stałą edukację ich podopiecznych. Zdecydowana większość Klubów Sportowych Orange (95%) działa na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, gdzie takie działania mają szczególne znaczenie ze względu na gorszy dostęp zarówno do infrastruktury, jaki i do fachowej wiedzy. Kluby stworzone do użytku lokalnych społeczności tętnią życiem, sprzyjając rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży, ale również angażują społeczności lokalne w ich stały rozwój. Pozwala to na większą integrację społeczności lokalnych.

MegaMisja

Orange Polska, Fundacja Orange

MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej edukacji w świetlicy w szkole podstawowej. Fundacja Orange odpowiada w ten sposób na realną potrzebę edukacji cyfrowej najmłodszych, jednocześnie jest to pierwszy w Polsce program edukacyjny zaprojektowany specjalnie dla szkolnych świetlic. Program obejmuje swoim zasięgiem kilka tysięcy dzieci w całej Polsce. W świetlicach zakwalifikowanych do MegaMisji nauczyciele prowadzą 10-miesięczny cykl zajęć. Dzieci zdobywają ważne w cyfrowym świecie kompetencje, uczą się jak kreatywnie korzystać z nowych technologii, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć w sieci wiarygodne informacje, jakie treści publikować. Dowiadują się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci.

Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!

mBank S.A.

mBank rozpoczął w sektorze bankowym kampanię społeczną o bezpieczeństwie w sieci. Kierowana jest ona do wszystkich, którym zdarza się korzystać z usług banków na komputerze i w telefonie. Cel: uświadomić im, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w internecie. Kampania polega na na czterech spotach TV i specjalnym serwisie internetowym https://mbank.pl/uwazniwsieci. Ambasadorami kampanii zostali vlogerzy, m.in. Krzysztof Gonciarz i Abstrachuje, którzy opowiadają młodym widzom o tym, co zdarza nam się robić w sieci, a czego nie robimy w realu. Na stronach kampanii bank w zwięzły sposób edukuje – wyjaśnia co i dlaczego może być zagrożeniem w internecie oraz jak się przed tym chronić. Strona stanowi uzupełnienie prowadzonego od lat serwisu https://mbank.pl/bezpieczenstwo.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego

Polpharma Biuro Handlowe

Polpharma od 2008 roku prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowia seksualnego. Program poświęcony jest zdrowiu seksualnemu w każdym wieku. OPZS edukuje i uświadamia wpływ zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka. Prowadzony jest szereg działań, między innymi są to największe w Polsce debaty nt. zdrowia seksualnego, które szeroko odbijają się w mediach. Wspólnie z profesorem Zbigniewem Izdebskim, organizowane były największe badania dotyczące seksualności Polaków, które dostarczają specjalistom, dziennikarzom oraz innym odbiorcom unikalne informacje na temat świadomości i zwyczajów seksualnych Polaków. Poza tym prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowane konkursy i akcje dotyczące zdrowia seksualnego. www.opzs.pl

PKO Bieg Charytatywny

PKO Bank Polski

Inicjatywa została przeprowadzona w 2015 r. i 2016 r. w ramach autorskiego programu „PKO Bank Polski. Biegajmy razem”. Ponieważ dla Banku, kwestie dotyczące problemów społecznych są szczególnie ważne, zorganizował specjalną akcję PKO Bieg Charytatywny, włączając w akt niesienia pomocy lokalne społeczności. Projekt miał przede wszystkim na celu uświadomienie biegaczom, że poprzez aktywność fizyczną można pomagać osobom potrzebującym. Istotny w całym przedsięwzięciu był aspekt wspólnego zaangażowania, które przynosi wymierne efekty. Dodatkowo, aby pokazać, że już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci wrażliwości społecznej, Bank zorganizował w 2016 r. imprezę towarzyszącą – PKO Bieg Charytatywny Młodych. Poprzez PKO Bieg Charytatywny Bank zachęca do współpracy i otwiera się na problemy lokalnej społeczności.

Po Stronie Natury

Żywiec Zdrój S.A.

Celem programu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności zachęcanie Polaków do sadzenia drzew i ochrony środowiska naturalnego. W ramach kampanii „Po stronie natury” co roku realizowana jest akcja sadzenia drzew, konkurs grantowy, aktywizujący i inspirujący społeczności lokalne do podejmowania własnych inicjatyw ekologicznych poprzez przyznawanie środków na realizację ich projektów, odnawianie szlaków turystycznych oraz wiele innych działań o charakterze edukacyjnym. W ramach ostatniej edycji programu „Po Stronie Natury” w 2016 r. rozdawano w wybranych miastach Polski sadzonki – zachęcając do posadzenia własnego drzewa. Sadzonki wydawane były w zamian za puste opakowania PET, by dodatkowo zachęcać Polaków do segregowania odpadów.

Szkolne Kasy Oszczędności

PKO Bank Polski

Dzięki ofercie programu edukacyjnego SKO dzieci zyskują szanse na zdobywanie doświadczeń oraz rozwijanie wielu nowych kompetencji przydatnych w dorosłym życiu. Możliwość oszczędzania na internetowym rachunku bankowym pozwala najmłodszym zrozumieć wartość pieniądza oraz zasady odroczonej gratyfikacji, a także dowiedzieć się, co oznaczają podstawowe pojęcia bankowe w praktyce. Uczniowie korzystający z serwisu sko.pkobp.pl poznają zasady korzystania z nowoczesnej bankowości. Poprzez udział w inicjatywach odbywających się pod patronatem SKO dzieci uczą się m.in. przedsiębiorczości np. uczestnicząc w akcjach zarobkowych takich jak: zbiórki surowców wtórnych, kiermasze. Najmłodsi poznają także zasady współpracy w grupie, rozwijają kreatywność, uczestniczą w konkursach o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim.

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Fundacja NUTRICIA

Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Program przygotuje 180 dietetyków do nowej roli edukatorów żywieniowych, działających w żłobkach i przedszkolach w całej Polsce. Dzięki nim, do końca 2017 roku ponad 12 000 pracowników żłobków i przedszkoli poszerzy swoją wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach swojej działalności edukatorzy żywieniowi prowadzą półroczny staż w żłobkach i przedszkolach. W jego trakcie przeprowadzają cykl bezpłatnych warsztatów dla personelu oraz dwukrotną analizę jadłospisu.