Raporty Zrównoważonego Rozwoju

W corocznym konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem inicjatywy jest promocja i upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

Równie istotne jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców najlepszych raportów społecznych. Daje to możliwość poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat tego, czego należy oczekiwać od odpowiedzialnej firmy i jak angażować się w jej działania, jako pracownik, dostawca czy mieszkaniec najbliższego otoczenia. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte Polska.

Konkurs skierowany jest do podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Polski, których raporty dotyczą działań w naszym kraju, i które zostały wydane w języku Polskim. Raporty firm i organizacji pozabiznesowych są oceniane oddzielnie.

W konkursie nagradzane są raporty firm oraz raporty organizacji pozabiznesowych.

Raporty oceniane są biorąc pod uwagę ich trzy podstawowe aspekty: kompletność, wiarygodność oraz komunikację.

Przejdź na stronę Konkursu, by dowiedzieć się więcej