Pióro odpowiedzialności 2019

W 9. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” kontynuowany był nowy podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W roku 2019 była to „odpowiedzialne miejsce pracy”.

W 9. edycji konkursu obowiązywały następujące kategorie:

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz)
  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert)
  • Artykuł tematyczny „odpowiedzialne miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz)

Nadesłane materiały oceniane były pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

Wyniki 9. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”

ARTYKUŁ PRASOWY:

NAGRODA GŁÓWNA: Joanna Niewiadomska, „Etyka czy etykieta?”, Media i Marketing, 1.10.2018; za podjęcie tematu ekologii w ważnej, marketingowej branży, a także za przybliżenie trudnej tematyki ekoznaków

WYRÓŻNIENIE: Adam Grzeszak, „Biznes w czapce niewidce”, Polityka, 1.10.2018; za zwrócenie uwagi na znaczenie osobistej odpowiedzialności lidera-prezesa w firmie, jego „widoczności”, a w szerszym kontekście na tak istotny temat jakim jest przejrzystość biznesu i odpowiedzialność wobec interesariuszy

WYRÓŻNIENIE: Joanna Socha, „Odpowiedzialność buduje markę pracodawcy”, Harvard Business Review Polska, 1.06.2018; za podjęcie coraz bardziej aktualnego tematu employer brandingu i wpływu CSR na kształtowanie marki pracodawcy

ARTYKUŁ EKSPERCKI:

NAGRODA GŁÓWNA: Maria Ibisz, „Odpowiedzialna firma 4.0”, Personel Plus, 1.09.2018; za edukacyjny walor tekstu kompleksowo prezentującego różne badania i perspektywy

WYRÓŻNIENIE: Adam Aduszkiewicz, „Ryzyko odpowiedzialności”, Nienieodpowiedzialni, 1.06.2018; za oryginalne spojrzenie na CSR z perspektywy filozoficznej, za szczególną wrażliwość, przyjemność obcowania z ciekawym i niejednoznacznym tekstem

WYRÓŻNIENIE: Marcin Pawłowski, „Z pamiętnika wolontariusza, czyli jak firma może wspierać wolontariat pracowniczy”, Personel Plus, 1.08.2018; za ukazanie tematu wolontariatu pracowniczego „od kuchni” i wyzwań z nim związanych w atrakcyjnej formie storytellingu

ARTYKUŁ TEMATYCZNY „ODPOWIEDZIALNE MIEJSCE PRACY”:

NAGRODA GŁÓWNA: Marek Szymaniak, „Jawność płac popłaca”, My Company Polska, 1.01.2018; za podjęcie istotnego i aktualnego tematu jawności płac, i ujęcie go w ciekawej formie

WYRÓŻNIENIE: Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska, „Jawność, widzę jawność!”, Coaching, 1.07.2018; za podjęcie coraz ważniejszego tematu przejrzystości wynagrodzeń, i zwrócenie uwagi na zagadnienie gender pay gap

WYRÓŻNIENIE: Piotr Szumlewicz, „Mobbing po polsku”, Dziennik Gazeta Prawna, 19.01.2018; za doskonałe uchwycenie istoty problemu mobbingu w Polsce

Jury

Prace konkursowe oceniane były przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

dr Ewa Jastrzębska – Wykładowca Szkoły Głównej handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności i zarządzanie strategicznego.

Paulina Kaczmarek – Menedżer w Zespole Sustainability Consulting w firmie Deloitte.

dr Adam Kowalik – Kierownik specjalności analityka biznesowa na kierunku zarządzanie i przywództwo, kierownik studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju biznesu”, adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS.

Zofia Leśniewska – Redaktor, dyrektor ds. projektów specjalnych, tygodnik POLITYKA.

Paweł Oksanowicz – Dziennikarz, prowadzi program Bizon – biznes odpowiedzialny i nowoczesny w MUZO.FM.

dr hab. Bolesław Rok – Prof. ALK. Laureat ubiegłorocznej nagrody głównej i nagrody specjalnej w kategorii artykuł tematyczny „współpraca”. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.

Marzena Strzelczak – Dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora konkursu.