Pióro odpowiedzialności 2018

W 8. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” kontynuowany był nowy podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W roku 2018 była to „współpraca”. Temat ten nawiązywał do Targów CSR 2018, podczas których odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu, a hasłem spotkania był „Biznes we współpracy”.

W 8. edycji konkursu obowiązywały następujące kategorie:

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz)
  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert)
  • Artykuł tematyczny „współpraca” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz)

Prace konkursowe będą oceniane były przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane były pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

Wyniki 8. edycji

W kategorii „artykuł prasowy – media drukowane i elektroniczne” nagrodę specjalną przyznano Anicie Błaszczak za tekst „Zarządzanie wiekiem to już konieczność” (Rzeczpospolita). W ten sposób jury postanowiło docenić autorkę za podjęcie ważnego i aktualnego tematu stanowiącego coraz większe wyzwanie dla osób zarządzających firmami. Dodatkowo status nagrody specjalnej został przyznany Anicie Błaszczak za wieloletni wkład w upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i konsekwencję w tym zakresie w medium głównego nurtu.

Nagrodę główną jury postanowiło przyznać Arturowi Celińskiemu za tekst „Holandia – relacja z innej planety” (Magazyn Miasta). Wartością tekstu, według jurorów, było wytrawne połączenie treści i formy, a także przedstawienie ważnego tematu gospodarki obiegu zamkniętego w pasjonujący sposób.

Wyróżnienie trafiło w ręce Macieja Weryńskiego za tekst „Koniec epoki Carnegiego?” (Dziennik Gazeta Prawna) za przypomnienie biznesmenom, czym jest kultura działania dla dobra wspólnego.

Za najlepszy artykuł ekspercki w mediach drukowanych i elektronicznych jury uznało tekst Pawła Nizińskiego „Dobre marki z przesłaniem”, który ukazał się w jubileuszowej publikacji organizacji BE.Better, pod tym samym tytułem. Zgodnie z uzasadnieniem oceniających autor wyznaczył w nim szerszy horyzont dyskusji i refleksji o markach społecznie odpowiedzialnych

W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Łukasz Jaszcz, autor tekstu „Czy wolontariat może być benefitem?” („Benefit”), za ukazanie społecznych korzyści płynących z wolontariatu z perspektywy osoby zaangażowanej, oraz Zofia Leśniewska i Paulina Kaczmarek, które w artykule „Z korzyścią dla pracowników i firm” („Polityka”) podjęły temat zarządzania różnorodnością wciąż niewystarczająco obecny w rzeczywistości polskich firm.

W kategorii artykuł tematyczny „współpraca” jury postanowiło przyznać nagrodę główną i jednocześnie nagrodę specjalną prof. Bolesławowi Rokowi za tekst pt. „Partnerstwo to podstawa” (publikacja pt. „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”). Doceniono w nim ukazanie wartości i ducha współpracy w praktyce poprzez kreowanie licznych partnerstw na rzecz CSR.

Wyróżnienie trafiło w ręce Rafała Gębury za artykuł „Jak pomagać nie na pokaz?” („Newsweek”). Jury w uzasadnieniu podkreśliło zwięzłość i trafność obserwacji oraz ukazanie etycznych aspektów pomagania.