Pióro odpowiedzialności 2017

Odbyła się 7. edycja konkursu skierowanego do dziennikarzy i ekspertów piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności”. W tym roku organizator – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – postanowiło wprowadzić zmiany do formuły konkursu. Jedną z głównych jest ustanowienie kategorii tematycznej – w 2017 roku, którą było „środowisko naturalne”.

Wyniki 7 edycji konkursu

Nagroda Specjalna jury

prof. Magdalena Środa, „Chciwość” (Nienieodpowiedzialni, 31.03.2016)

Za inspirujące przypomnienie o źródłach, wartościach, które są fundamentem CSR.

Kategoria: prasa

nagroda główna: Adriana Rozwadowska, „Bez dialogu nie ma rozwoju” (Gazeta Wyborcza, 8.02.2016)

Za przypomnienie o roli dialogu społecznego i znaczeniu związków zawodowych w tym procesie oraz pokazanie dobrych przykładów partycypacji pracowniczej.

wyróżnienia: Mira Suchodolska, „Wściekłe psy stróżujące” (Dziennik Gazeta Prawna, 26.02.2016)

Za ciekawe rozmowy pokazujące, jak i po co się angażować na rzecz idei przejrzystości dla dobra społeczności lokalnej.

wyróżnienia: Ewa Kaleta, „Gastrowyzysk” (Gazeta Wyborcza Duży Format, 4.08.2016)

Za poruszające przedstawienie problemu młodych ludzi zatrudnionych w polskiej gastronomii. Za pokazanie społecznych skutków utrzymywania zatrudnionych na czarno, „w stanie przeterminowanej młodości”. Za omówienie wartościowych inicjatyw, pokazujących jak sobie w takiej trudnej sytuacji radzić.

Kategoria: ekspert

nagroda główna: Karolina Błońska, „Hotelarze coraz bardziej odpowiedzialni społecznie” (Hotelarz, 24.11.2016)

Za kompleksowe i merytoryczne podejście do CSR, a także za ukazanie ambicji branży hotelarskiej w zakresie wdrażania tej koncepcji.

wyróżnienie: Tomasz Schimanek, „Pracodawcy przyjaźni pracownikom 50+” (As Biznesu, 31.08.2016)

Za zwrócenie uwagi na to, jak powinien radzić sobie z zarządzaniem wiekiem współczesny przedsiębiorca, odpowiadający na wyzwania demograficzne.

Kategoria: środowisko naturalne

nagroda główna: Ewa Jakubowska-Lorenz – ekspertka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, „Jak korporacje szantażują państwa wykorzystując trybunały arbitrażowe” (gazetaprawna.pl, 24.10. 2016)

Za przypomnienie, że Dawid może pokonać Goliata, czyli o wygranej walce Salwadoru z korporacjami, które chciały eksploatować zasoby naturalne nie zważając na negatywne skutki dla lokalnej społeczności i środowiska.

Jak co roku ogłoszenie zwycięzców „Pióra odpowiedzialności” odbyło się podczas wydarzenia poświęconego nowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” pod koniec marca.

Jury 7. edycji konkursu Pióro odpowiedzialności

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Ewa Jastrzębska – Autorka wyróżnionego artykułu w poprzedniej edycji, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz zarządzania strategicznego.

Marta Marczuk-Komiszke – Laureatka nagrody głównej w kategorii „Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane”, specjalistka w obszarze komunikacji i CSR.

prof. Jerzy Olędzki – Medioznawca i politolog, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Oksanowicz – Dziennikarz, prowadzi program Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM.

Martyna Skibińska – Laureatka ubiegłorocznej nagrody głównej w kategorii „Artykuł prasowy – media elektroniczne”, ekspertka BETTER. / Goodbrand.

Marzena Strzelczak – Dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora konkursu.