Pióro odpowiedzialności 2015

W roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyła się 5. edycja konkursu dla dziennikarzy i ekspertów piszących o CSR. Nabór do konkursu trwał w dniach 12 stycznia – 28 lutego 2015 roku.

Podobnie jak latach ubiegłych w konkursie obowiązywały trzy kategorie: artykuł prasowy – media elektroniczne, artykuł prasowy – media drukowane, artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane. Teksty musiały ukazać się w 2014 roku i swoim tematem dotyczyć społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyboru zwycięzców dokonali członkowie jury konkursu, którzy kierowali się kryteriami:

 • zgodności pracy z celem i tematyką konkursu,
 • walorami merytorycznymi,
 • kompletnością i rzetelnością informacji,
 • stylem,
 • kreatywnością,
 • innowacyjnością (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

Do konkursu zgłoszono w tym roku 60 prac.  Jury zdecydowało się nagrodzić spośród wszystkich nadesłanych prac osiem publikacji w trzech kategoriach:

 • Artykuł prasowy – media drukowane

Nagroda główna: Michał Jasiński za tekst „Zaklęty krąg nędzy” (Rzeczpospolita, 22.11.2014);

Wyróżnienia: Paulina Wilk za tekst „Sen o idealnym mieście” (Tygodnik Powszechny, 20.07.2014); Jacek Babiel za tekst „Dobra praca to lekka praca, czyli motywowanie godnościowe” (Benefit, 1.06.2014); Paweł Oksanowicz oraz Paweł Rabiej za tekst „CSR nie umarł, ale wymaga redefinicji” (THINKTHANK, 26.11.2014);

 • Artykuł prasowy – media elektroniczne

Wyróżnienia: Magdalena Krzysztofik za tekst „Ile naprawdę kosztował mundial?” (csr.forbes.pl, 27.07.2014); Marcin Giełzak za tekst „Pepsi Refresh: przeszłość i przyszłość pewnego złudzenia” (wethecrowd.pl, 1.06.2014);

 • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

Nagroda główna: Marzena Winczo-Gasik oraz Maria Zakrzewska za tekst „O dialogu z pracownikami >>po polsku<<” (Personal Plus, 1.06.2014);

Wyróżnienie: Radosław Wywiał, za tekst „Compliance…, czyli co?” (Rzeczpospolita, 26.11.2014);

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

 • Michał Kobosko, Project Syndicate Polska
 • Magdalena Krukowska, Forbes
 • Agata Szczepańska, Polska Agencja Prasowa
 • prof. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Joanna Solska, Polityka (ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej w kategorii artykuł prasowy – media drukowane)
 • Robert Sroka, Crido Taxand (ubiegłoroczny laureat nagrody głównej w kategorii artykuł ekspercki)
 • Marcin Świejkowski, kampaniespoleczne.pl (ubiegłoroczny laureat nagrody głównej w kategorii artykuł prasowy – media elektroniczny)
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 31 marca podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

Źródło: informacja własna.