Pióro odpowiedzialności 2014

Dziennikarze i eksperci CSR piszący o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju już po raz 4. zostali nagrodzeni w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Media, w których ukazały się zwycięskie i wyróżnione artykuły, to: Polityka, Harvard Business Review Polska, kampaniespoleczne.pl, Puls Biznesu, CR Navigator, Magazyn Kontakt. Konkurs organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas tegorocznych 5. Targów CSR, 1 kwietnia na Stadionie Narodowym wręczono statuetki „Pióro odpowiedzialności” i wyróżnienia dla dziennikarzy i ekspertów/ek CSR piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest zwiększenie zainteresowania tematyką CSR oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji w tym zakresie szczególnie wśród dziennikarzy.

Spośród 57 artykułów, opublikowanych w 2013 roku i spełniających kryteria konkursowe (zgodność pracy z celem i tematyką konkursu; walory merytoryczne; kompletność i rzetelność informacji; styl; kreatywność; innowacyjność np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu) jury nagrodziło osiem publikacji w trzech kategoriach:

Artykuł prasowy – media drukowane

Nagroda główna: Joanna Solska za  tekst Szmaciany biznes,  opublikowany w tygodniku „Polityka” (27.05.2013);

Wyróżnienia: Sylwii Wedziuk za tekst Kup swojej firmie solidność (Puls Biznesu, 22.08.2013); Ewa Gajewska za tekst Gdy zniknie ostatni turysta (Magazyn Kontakt, jesień 2013); Sylwester Sacharczuk za tekst CSR jest prostszy, niż myślisz (Puls Biznesu, 25.10.2013); Karolina Błońska-Szubstarska za tekst Odpowiedzialność dla dorosłych (CR Navigator, wiosna 2013);

Artykuł prasowy – media elektroniczne

Nagroda główna: Marcin Świejkowski za tekst „Sprzątanie miast z nadmiaru reklam”, opublikowany na portalu kampaniespoleczne.pl (19.08.2013);

Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

Nagroda główna: Roberta Sroka za tekst „Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom” opublikowany w dodatku  „Harvard Business Review Polska” (1.09.2013).

Wyróżnienie: Aleksandra Stanek-Kowalczyk za tekst „Raportowanie zintegrowane – nowy trend, stare wyzwania” (Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, grudzień 2013).

Współczesne media stoją na straży rzetelności i etyczności działań firm. Z drugiej zaś strony rozwijająca się świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu jest wielką zasługą dziennikarzy i ekspertów prezentujących w swych artykułach ideę CSRu nie tylko w środowisku branżowym, ale również wśród czytelników codziennej prasy. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dziękuję za pomoc w szerzeniu wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury Konkursu

Wyboru laureatów Konkursu dokonało Jury Konkursu, w składzie:

 • Marcin Dzierżanowski, Wprost
 • Michał Kobosko, Project Syndicate Polska
 • Agata Kwiatkowska, Polska Agencja Prasowa
 • dr Magdalena Krukowska, Forbes
 • prof. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski
 • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kryteria oceny prac konkursowych

 • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
 • Walory merytoryczne
 • Kompletność i rzetelność informacji
 • Styl
 • Kreatywność
 • Innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)