Pióro odpowiedzialności 2013

Konkurs dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” ma na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie. Zapraszamy do udziału w 3. edycji konkursu.

Konkurs dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” ma na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tą tematyką i podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 55 artykułów. Zgłaszającymi były firmy, dziennikarze oraz organizacje pozarządowe.

W kategorii artykuł prasowy w mediach drukowanych, zwyciężyła publikacja „Moda na pomaganie” autorstwa Marcina Dzierżanowskiego opublikowana w magazynie Coaching. Przyznano także wyróżnienia dla Honoraty Krzyś z periodyku „Strategie Biznesu” za artykuł „Nowoczesne rozumienie korporacyjnego CSR”, dla Anny Zych z Trybuny Górniczej, za publikację „CSR moda czy oczywistość” oraz dla Jacka Pawlickiego za artykuł „Szwed w piekle ciuchów” opublikowany w Gazecie Wyborczej.

W kategorii artykuł ekspercki jury przyznało trzy wyróżnienia, dla artykułu „Wzorcowe zachowania” opublikowanego przez Roberta Srokę z Accreo Taxand, dla artykułu „Zrównoważony rozwój podstawą budowy wartości przedsiębiorstw” autorstwa Łukasza Makucha z PwC oraz dla publikacji „Zrównoważona produkcja, zrównoważone produkty, zrównoważony świat?” przygotowanej przez Barbarę Szczęsną-Makuch z GoodBrand&Company.

W kategorii artykuł prasowy w mediach elektronicznych, w tym roku, nie przyznano nagród ani wyróżnień.

Cieszymy się, że nasz konkurs z roku na rok zyskuje większą popularność i stał się stałym punktem na mapie wydarzeń. Zwiększa się liczba dziennikarzy  oraz ekspertów podejmujący tematy społecznej odpowiedzialności biznesu, także tych trudnych, kontrowersyjnych. W niektórych mediach temat ten zagościł już na stałe – podkreśla Mirella Panek-Owiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zasady konkursu

Uczestnikami Konkursu mogli być profesjonalni dziennikarze prasowi oraz osoby, które nie są dziennikarzami, ale w codziennej pracy zajmują się CSR-em. Do Konkursu można było nadsyłać artykuły prasowe opublikowane w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w kategoriach:

 • Artykuł prasowy – media drukowane
 • Artykuł prasowy – media elektroniczne (pod uwagę brane były tylko te artykuły, które zostały opublikowane wyłącznie w Internecie i nie występowały w wersji drukowanej)
 • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

Zasady zgłaszania prac konkursowych

Do Konkursu można było nadsyłać nieograniczoną ilość artykułów tematyką związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie artykułów od 2 stycznia do 28 lutego 2013 r. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez samego autora tekstu, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy.
Zgłoszenie obejmuje wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej oraz skan artykułu prasowego (PDF) lub internetowego (printscreen i PDF) z podaniem daty publikacji i numeru pisma/portalu, w którym został opublikowany.
Przyjmujemy prace jedynie w języku polskim.

Jury Konkursu

Wyboru laureatów Konkursu dokona Jury Konkursu w składzie:

 • Katarzyna Jędrzejewska, Brief
 • Michał Kobosko
 • dr Magdalena Krukowska, Forbes
 • dr Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza
 • prof. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski
 • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kryteria oceny prac konkursowych

 •     Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
 •     Walory merytoryczne
 •     Kompletność i rzetelność informacji
 •     Styl
 •     Kreatywność
 •     Innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)