Pióro odpowiedzialności 2012

Konkurs dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” ma na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W roku 2012 odbyła się 2. edycja konkursu.

Zwycięzcy

W kategorii „Internet” Jury postanowiło nie przyznawać nagrody głównej i wręczyć wyróżnienie Michałowi Dobrołowiczowi za tekst „Wolontariat pracowniczy w Warszawie„, który ukazał się na stronie internetowej Radia Kolor.

W kategorii „Prasa” przyznano cztery wyróżnienia: Katarzynie Bachnik za tekst „Rewolucja w CSR (wywiad z W. Visserem)”, który ukazał się w Harvard Business Review Polska; Piotrowi Ślusarskiemu za tekst „Zielona marchewka„, który ukazał się w magazynie Press; oraz Kazimierzowi Żurkowi za tekst „Raport THINKTANK: Wolontariat pracowniczy w Polsce. W czym pomaga firmom i pracownikom”, który ukazał się w magazynie THINKTANK. Nagrodę główną przyznano Katarzynie Jędrzejewskiej za tekst „Raport CSR (Milczący interesariusz)„, który ukazał się w magazynie Brief.

Wyboru zwycięskich artykułów spośród 67 nadesłanych zgłoszeń dokonało Jury w składzie: Michał Kobosko, redaktor naczelny Wprost, dr Magdalena Krukowska, dziennikarka Forbes, zeszłoroczna laureatka konkursu, Adam Leszczyński, redaktor Gazety Wyborczej, prof. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski oraz Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Laureaci zostali nagrodzeni 29 marca w trakcie Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Statuetkę za nagrodę główną wykonali podopieczni Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Zasady konkursu

Uczestnikami Konkursu mogli być profesjonalni dziennikarze prasowi. Do Konkursu można było nadsyłać artykuły prasowe opublikowane w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w kategoriach:

 • Artykuł prasowy – media drukowane
 • Artykuł prasowy – media elektroniczne (pod uwagę brane były tylko te artykuły, które zostały opublikowane wyłącznie w Internecie i nie występowały w wersji drukowanej)

Zasady zgłaszania prac konkursowych

Do Konkursu można było nadsyłać nieograniczoną ilość artykułów tematyką związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Przyjmowanie zgłoszeń zakończyliśmy 2 marca 2012 r.

Prace konkursowe mogły być zgłaszane przez samego autora tekstu, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy.

Zgłoszenie obejmuje wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej oraz skan artykułu prasowego (PDF) lub internetowego (printscreen i PDF) z podaniem daty publikacji i numeru pisma/portalu, w którym został opublikowany.

Przyjmujemy prace jedynie w języku polskim.

Jury Konkursu

Wyboru laureatów Konkursu dokonało Jury Konkursu w składzie:

 • Michał Kobosko, Bloomberg Businesweek Polska, Wprost
 • dr Magdalena Krukowska, Forbes
 • Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza
 • prof. Maciej Mrozowski, Uniwersytet Warszawski
 • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kryteria oceny prac konkursowych

 • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
 • Walory merytoryczne
 • Kompletność i rzetelność informacji
 • Styl
 • Kreatywność
 • Innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

Nagrody i zwycięzcy

Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz statuetka konkursu.
Organizator może przyznać wyróżnienia w konkursie.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 29 marca 2012 r. podczas Targów CSR.