Jury

Jeszcze do końca lutego można zgłaszać artykuły do szóstej edycji konkursu “Pióro odpowiedzialności”, skierowanego do dziennikarzy i ekspertów piszących na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie. Oceny przesłanych prac dokona jury, w skład które wchodzą eksperci tematu, przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego.

Pioro-Odpo2016-banner-z-jurorami-1-1

Konkurs Pióro odpowiedzialności organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów, za ich przygotowanie poprzez przyznanie statuetek i dyplomów. Konkurs obejmuje trzy kategorie: artykuł prasowy – media drukowane, artykuł prasowy – media elektroniczne oraz artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane. Wyboru zwycięskich prac dokona sześcioosobowe jury, w składzie:

  • Michał Jasieński – asystent w Instytucie Historii Nauki PAN; ubiegłoroczny laureat nagrody głównej „Pióro odpowiedzialności”
  • Michał Kobosko – Redaktor naczelny Project Syndicate Polska, Fundacja Świat Idei; szef polskiego oddziału waszyngtońskiego think-thanku Atlantic Council
  • prof. Jerzy Olędzki – medioznawca i politolog, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Paweł Oksanowicz – dziennikarz, prowadzi program Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM
  • Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Marzena Winczo-Gasik – szef zespołu Culture Audit, menedżer ds. komunikacji Great Place to Work w Polsce; ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej „Pióro odpowiedzialności”

Każdy z artykułów oceniany jest pod kątem sześciu kryteriów. W tym między innymi zgodności pracy z celem i tematyką konkursu, walorów merytorycznych, stylu, kreatywności, a także odwagi podjęcia nowego/trudnego tematu.

Obecnie można jeszcze zgłaszać artykuły do konkursu “Pióro odpowiedzialności”. Dokonywać tego mogą osoby prywatne, jak i firmy, redakcje czy organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca br. w Warszawie podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

Więcej na temat przebiegu konkursu w regulaminie.