Pióro odpowiedzialności 2016

Znani są już laureaci tegorocznego konkursu dla dziennikarzy/dziennikarek, ekspertów/ek piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju – „Pióro odpowiedzialności”. Nagrody główne zdobyły teksty opublikowane w Gazecie Wyborczej i na portalach: BE.NAVIGATOR oraz lepszengo.pl.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz szósty. W tym roku autorów najlepszych tekstów poznaliśmy podczas dorocznej konferencji poświęconej ogłoszeniu Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 31 marca w Kinie Muranów w Warszawie. Jury konkursu nagrodziło łącznie siedem artykułów, a kluczowymi kryteriami przy wyborze najlepszych prac były: zgodność pracy z celem i tematyką konkursu, walory merytoryczne, kompletność i rzetelność informacji, styl, kreatywność i innowacyjność.

Wybór najlepszych artykułów spośród ponad 60 zgłoszonych to co roku wielkie wyzwanie, gdyż każdy z nich opowiada inną, ale ważną historię odpowiedzialnego biznesu. Media mają tę unikalną możliwość szerokiego dotarcia i edukacji, dlatego tak ważne jest docenienie każdego tekstu i autora z osobna, tych, którzy starają  się zrozumieć i opisać CSR, pokazując czym jest i dlaczego ma znaczenie dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że tegoroczne, nagrodzone i wyróżnione teksty będę inspiracją do jeszcze częstszego podejmowania tematu odpowiedzialnego biznesu w mediach – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

Wyniki 6. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” według kategorii

Artykuł prasowy – media drukowane

NAGRODA GŁÓWNA: Grzegorz Sroczyński za tekst „Jak pieniądze pustoszą nasz świat” (Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 04.04.2015)

  • Za próbę budowania „mądrego społeczeństwa” podjętą w wywiadzie z prof. Stanisławem Owsiakiem. Niepretensjonalny charakter rozmowy, jej ponadczasowa istotność przeplatana swobodnym, przyjaznym kontaktem z rozmówcą, wpływa na bliski odbiór dyskusji przez czytelnika. Jury doceniło również kunszt dziennikarski autora i jego konsekwencję w wyborze tematów.

WYRÓŻNIENIA: Sylwia Wedziuk, „Polskie marki brzmią obco”, Puls Biznesu, 01.06.2015

WYRÓŻNIENIA: Jarosław Horodecki, „To tylko biznes”, My Company Polska, 01.11.2015

Artykuł prasowy – media elektroniczne

NAGRODA GŁÓWNA: Martyna Skibińska za tekst „Czy empatia w biznesie to science-fiction” (BE.NAVIGATOR, 17.11.2015)

  • Za kreatywne podejście do tematu CSR. Autorka umiejętnie ukazała różnice między biznesem społecznie odpowiedzialnym a biznesem as usual. W zwięzły sposób ujęła kluczowe treści.

WYRÓŻNIENIE: Kazimierz Netka, „Pracodawcy Lodołamacze, 2015 w Pomorskiem”, netka.gda.pl, 09.09.2015

Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane

NAGRODA GŁÓWNA: Marta Marczuk-Komiszke za tekst „Przychodzi biznes do NGO [część 2]” (lepszengo.pl, 10.02.2015)

  • Za podejmowanie wciąż aktualnego tematu współpracy biznesu i organizacji pozarządowych. Autorka dzieli się praktycznymi rekomendacjami i wiedzą, ujmując zagadnienie w ciekawej formie cyklu artykułów, spośród których jury mogło wybrać jeden, choć lekturze poleca wszystkie.

WYRÓŻNIENIE: Ewa Jastrzębska, „Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa”, Logistyka Odzysku, 01.04.2015

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy/dziennikarek, ekspertów/ek tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Jury konkursu

Oceny przesłanych prac dokonało jury, w skład które wchodzą eksperci tematu, przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego.

Pioro-Odpo2016-banner-z-jurorami-1-1

Konkurs Pióro odpowiedzialności organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów, za ich przygotowanie poprzez przyznanie statuetek i dyplomów. Konkurs obejmuje trzy kategorie: artykuł prasowy – media drukowane, artykuł prasowy – media elektroniczne oraz artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane. Wyboru zwycięskich prac dokona sześcioosobowe jury, w składzie:

  • Michał Jasieński – asystent w Instytucie Historii Nauki PAN; ubiegłoroczny laureat nagrody głównej „Pióro odpowiedzialności”
  • Michał Kobosko – Redaktor naczelny Project Syndicate Polska, Fundacja Świat Idei; szef polskiego oddziału waszyngtońskiego think-thanku Atlantic Council
  • prof. Jerzy Olędzki – medioznawca i politolog, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Paweł Oksanowicz – dziennikarz, prowadzi program Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM
  • Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Marzena Winczo-Gasik – szef zespołu Culture Audit, menedżer ds. komunikacji Great Place to Work w Polsce; ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej „Pióro odpowiedzialności”

Każdy z artykułów oceniany jest pod kątem sześciu kryteriów. W tym między innymi zgodności pracy z celem i tematyką konkursu, walorów merytorycznych, stylu, kreatywności, a także odwagi podjęcia nowego/trudnego tematu.