Jury

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

prof. dr hab. Janina Filek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert Komisji KRASP ds. Komunikacji i Odpowiedzialności.

dr Ewa Jastrzębska

Wykładowca Szkoły Głównej handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności i zarządzania strategicznego.

Piotr Mazurkiewicz

Dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii tematycznej „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”.

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz, prowadzi program Bizon – biznes odpowiedzialny i nowoczesny w MUZO.FM.

Jakub Pawłowski

Dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”. Laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane”.

Paweł Strawiński

Dziennikarz „Forbes”. Laureat ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane”.

Marzena Strzelczak

Prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury konkursu.