12. edycja „Pióra odpowiedzialności”

W 12. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” podobnie jak w ostatnich edycjach wyodrębnione zostały trzy kategorie główne: artykuł prasowy, artykuł ekspercki, specjalna kategoria tematyczna: „zmiany klimatu”.

W 12. edycji konkursu obowiązują następujące kategorie:

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz)
  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert)
  • Artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz)

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)