Pióro odpowiedzialności

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” jest zachęcenie dziennikarzy by większą uwagę w swoich publikacjach kierowali w stronę idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ESG.

W 12. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” publikacje będzie można zgłosić do kategorii: artykuł prasowy, artykuł ekspercki, specjalna kategoria – artykuł tematyczny. Kategoria tematyczna będzie dotyczyła tekstów poświęconych „zmianom klimatu”.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)