Pióro odpowiedzialności

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” jest zachęcenie dziennikarzy by większą uwagę w swoich publikacjach kierowali w stronę idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W 11. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” będzie kontynuowany podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W tym roku będzie to „pandemia a miejsce pracy”.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)