Pióro odpowiedzialności

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” było zachęcenie dziennikarzy by większą uwagę w swoich publikacjach kierowali w stronę idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ESG. Obecnie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawiesiło organizację konkursu.

W ostatniej – 12. edycji  – konkursu „Pióra odpowiedzialności” publikacje można było zgłosić do kategorii: artykuł prasowy, artykuł ekspercki, specjalna kategoria – artykuł tematyczny. Kategoria tematyczna dotyczyła tekstów poświęconych „zmianom klimatu”.

Prace konkursowe były oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją było także zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane były pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)